Jak odmawiać różaniec. Instrukcja krok po kroku.

AUTOR:

Data publikacji:

Kategoria:

Jak odmawiać różaniec? Instrukcja krok po kroku.

Jak co roku w październiku w polskim kościele odprawiane są nabożeństwa różańcowe.
Modlitwa ta znana i praktykowana jest od czasów średniowiecza. Choć nie jest skomplikowana, ponieważ opiera się na powtarzaniu wszystkim dobrze znanym modlitw, warto przypomnieć krótko zasady jej odmawiania.
Różaniec składa się z krzyża z 5 koralikami oraz okręgu z koralików podzielonych na dziesiątki.

Czas potrzebny na odmówienie różańca:

20

Minutes

Wszystko czego potrzebujesz to:

– Różaniec.

Etapy modlitwy:

\"\"/
Krok 1 Modlitwę rozpoczynamy od znaku krzyża i wypowiedzenia słów:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

\"Modlitwa
Krok 2 Chwytając krzyż odmawiamy Wierzę w Boga:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

\"\"/
Krok 3 Na pierwszym koraliku modlimy się Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

\"\"/
Krok 4 Na 3 kolejnych koralikach odmawiamy Zdrowaś Maryjo.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

\"\"/
Krok 5 Na ostatnim koraliku mówimy Chwała Ojcu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Krok 6 Przechodzimy do rozważania tajemnic różańca i zaczynamy pierwszą dziesiątkę od modlitwy Ojcze nasz.

W zależności od dnia tygodnia, rozważamy inne tajemnice różańca. I tak: w
Poniedziałek – tajemnice radosne
Wtorek – tajemnice bolesne
Środa – tajemnice chwalebne
Czwartek – tajemnice światła
Piątek – tajemnice bolesne
Sobota – tajemnice radosne
Niedziela – tajemnice chwalebne

\"Zdrowaś
Krok 7 Następnie odmawiamy 10 razy Zdrowaś Maryjo.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą …

Krok 8 Na koniec dziesiątki modlimy się Chwała Ojcu oraz O mój Jezu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Krok 9 Przechodzimy do kolejnej tajemnicy:

modlimy się 1 raz Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, na koniec Chwała Ojcu i O mój Jezu (tak samo przez 5 dziesiątek danej tajemnicy).

\"\"/
Krok 10 Różaniec kończymy modlitwą Pod Twoją Obronę.

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Możemy modlić się używając pełnego różańca – zawierającego 5 dziesiątek, albo na pojedynczym, który składa się tylko z 1 dziesiątki. Różańce występują w formie drewnianych, szklanych czy kamiennych koralików, obrączki na palec ze żłobieniami, albo jako opaska/bransoletka na rękę.

Części Różańca

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni.
 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

Tajemnice światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Certyfikat SSL – co to jest

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) to plik zawierający dane zaszyfrowane, które potwierdzają, że dane przesyłane…
Read More

Prędkość internetu

Prędkość internetu to wielkość określająca szybkość przesyłania danych przez sieć internetową. Może być podawana w…
Read More

HTTPS – co to jest

HTTPS – skrót od ang. Hypertext Transfer Protocol Secure, to bezpieczna wersja protokołu protokołu http….
Read More

Jak odmawiać różaniec. Instrukcja krok po kroku. AUTOR: Data publikacji: Kategoria: Jak odmawiać różaniec? Instrukcja…

Read More

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More